Left Fortsett å handle
Din ordre

Du har ingen produkter i din handlekurv

Gjør vinen mer smakfull:
149,00 kr 169,00 kr
149,00 kr 169,00 kr

Oechslevekt

Varenummer: oechl
59,00 kr

Måler sukkerinnholdet i vin eller øl. -10 til +120° Oechslevekt

Oechslevekten, eller hydrometeret som den også kalles, er et viktig hjelpemiddel ved øl- og vinlegging. Ved korrekt bruk måler den enkelt sukker-innholdet i vin eller øl. La vekten flyte fritt i væsken (i f. eks. et målebeger) og les av verdien slik illustrasjonen viser. Verdien på den hvite skalaen er plussgrader, mens den sorte skalaen viser minusgrader). Jo søtere vin, desto høyere plussverdi.

 Oechslevekten (kallas også hydrometer, saccarometer eller gjærmåler) er en flytevekt (areometer) som brukes for å måle en væskes spesifike vekt (densitet). Med en oechslevekt kan du enkelt se om bryggen gjærer eller ei, om den har gjæret ferdig og hvor mye alkohol du kan få.

SLIK FUNGERER OECHSLEVEKTEN
Oechslevekten er en av de viktigste og mest nyttige verktøyene for hjemmebrygging. Den måler den spesifikke vekten av væsker som består av vann, sukker og / eller alkohol. Vann har tetthet 1,0 g / ml , alkohol er lettere enn vann og har densitet 0,79 g / ml, og sukkerløsninger er tyngre enn vann (høyere densitet).

Målerens skala er gradert i  hva vi kaller oechsle (gjærverdi). Du får denne vekten hvis man fjerner nummeret '1' fra egenvekten og ignorerer desimaltegnet. Der egenvekt på 1.005 tilsvarer 5 og 0.993 er -7.

Under gjæringen konsumeres sukker og alkohol produseres, med det resultatet at væskens egenvekt avtar. Før gjæringen er i gang (dvs. når væsken inneholder mye sukker) flyter måleren høyt, og du får en høy plussverdi (hvit skala). Deretter, når gjæringen gradvis skjer får du lavere og lavere verdier. Se veiledningen for din vin- eller ølsats hvilke verdier som er anbefalt.

Den opprinnelige mengden sukker bestemmer styrken av den ferdige vin eller øl. Jo mer sukker, jo høyere alkohol i det ferdige produkt. Den endelige mengde sukker bestemmer søtheten av det ferdige produkt. Dette kan du sjekke med en oechslevekt
.

OECHLEVEKTEN KAN BRUKES TIL Å:

- måle sukkerinnholdet i satsen eller bryggen

- kontrollere gjæringsforløpet

- kontrollere at vinen eller ølet er ferdiggjæret

- beregne etter en tabell alkoholinnholdet som er produsert under gjæringen

- avgjør hvor mye sukker som skal tilsettes for å få et visst alkoholinnhold

- justere sluttsødmen på ferdige viner, spesielt dessertviner og hetviner

 

SLIK BRUKER DU OECHLEVEKTEN:
1. Rengjør oechslevekten og måleglasset nøye innen de brukes.

2. Hell væsken i et 100 ml måleglass eller liknende og senk ned oechslevekten forsiktig slik at den flyter fritt.

Obs! Ikke bruk en plastbeholder til å måle i.

Snurr oechslevekten noen ganger for å bli kvitt eventuelle luftbobler og sørge for at den ikke berører flaskens side, noe som kan føre til feilavlesninger.

Det er væskeoverflaten som viser verdien på skalaen. Les av i øyehøyde, se fig.

Tredje Skalaen går fra -15 (svart del) og 0-120 (hvite delen).

Temperaturen på væsken bør være 20°C, slik måleren angir. For hver 5°C temperaturen overstiger 20°C, øk avlesningen med '1' og vice versa. Variasjoner innenfor ± 5°C er irrelevant for resultatet.

FORUTSETNINGER VED MÅLING MED OECHLEVEKT:
1. Pass på at alle ingredienser, spesielt sukkeret, er godt blandet før målingen skjer.

2. Kontrollere oechslevekten nøye ved å teste den i vann. Måleren skal da ved en temperatur på 20°C vise 0. Viser den f.eks. +2 ska du trekke fra 2 ved hver avlesning, viser den -2 skal du legge til 2.

Eksempel: Oechslevekten i vann viser 2 istedet for 0 og når du måler satsen vises verdien 88. Ettersom måleren viste 2 grader for mye må disse trekkes fra målt verdi, dvs 88-2=86.

EKSEMPEL PÅ HVORDAN OECHLEVEKTEN KAN BRUKES:

a) Hvor mye alkohol har jeg fått?

Den opprinnelige oechslevekten (før gjæring) er 80. Etter gjæring er verdien -5. Forskjellen er 85. Du ser på tabellen ved 85 at du da har 11,3 volumprosent.

Hvis opprinnelig verdi er +95 og du etter gjæringen får +25 blir dermed forskjellen 70. Du ser i tabellen på verdien 70 og ser at du får 9,2 volumprosent.

Når man snakker om øl brukes vektprosent for å uttrykke alkoholstyrke .

b) Hvor mye sukker bør jeg bruke? (Gjelder for de som lager vin av frukt, bær eller juice).

Du har 12 liter sats som før gjæringen viser en verdi på 40,1. I tabellen vil du se at det tilsvarer 110 g sukker / liter. Du tilsetter 1320 gram sukker til 12 liter sats (121. X 110 g / l) . Hvis du gjærer dette til 0, får du ca 5,1 volumprosent alkohol. Ordinær bordvin har et alkoholinnhold på omtrent 10 volumprosent. Hvis du ser på skjemaet vil du se at den opprinnelige sødme må være 75, som igjen tilsvarer 202 g sukker / liter.

Hvor mye sukker du trenger å tilsette, regner du ut ved først å multiplisere 12 liter med 202 g/liter, noe som gir 2424 g sukker. Så mye sukker må det derfor være for å få 10 volumprosent. Så du må tilsette 2424-1320 = 1104 g sukker, dvs. ca 1,1 kg.

Skal du lage en hetvin, skal alkoholinnholdet ligge mellom 14 og 16 volumprosent, og da har du den opprinnelige sødmen være mellom 105 og 120.

c) Når er brygget ferdiggjæret?

Oechslevekten skal vise rundt 0 eller under (svart skala), og verdien vil være uendret på to målinger med minst to dagers mellomrom. Uendret oechsleverdi betyr at gjæringen har stoppet.


ØL
For å måle prosenten alkohol i Øl tar du startverdien minus sluttverdien og ganger med 0,125 (start-slutt*0,125).

Vørter som er klar til gjæring har normalt verdier fra 35 til 60.

En øl som eksempelvis starter på +50 og gjærer ut til +12 gir alkoholinnhold på 38*0,125 = 4,75 volumprosent.NOEN VERDIER VED ULIKE VINSORTER:

(se anbefalte verdier i respektive bruksanvisninger først)

Bordvin Hetvin    Tørr eller søt
Rødvin -5 til 0 Hit Vermouth +10 til +20 Tørr -7 til -2
Hvitvin 0 til +5 Rød Vermouth +15 til+30 Halvtørr -2 tll +2
Rosé -2 til +3 Sherry +10 til+25 Søt +2 tll +7
  Kirsebær +20 til +35 Søt hetvin +10 til +35
  Portvin +15 til+25  
  Muskatell +25 til +35  
  Madeira +20 til +25